Sve??anost povodom Librinog 50. broja

50 brojeva jednog ??asopisa koje je tokom 20 godina izdala skupina entuzijasta okupljenih u jednoj udruzi svakako je razlog za obilježavanje jubileja. Taj je jubilej proslavljen 4. ožujka 2022. godine u rezidenciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Švicarskoj konfederaciji, u Muriju kraj BernaVeleposlanica Andrea Bekić pozvala je bivše i sadašnje ??lanove Librinog uredništva te upravni odbor i aktivne ??lanove Librinog izdava??a, Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj, na prigodnu sve??anost.

U svojoj uvodnoj rije??i Veleposlanica je naglasila Librinu ulogu u promicanju prijateljstva i razumijevanja izmedu Hrvata i Švicaraca. Spomenula je zna??aj dvojezi??nog ??asopisa na kojem svi rade bez naknade – ??lanovi uredništva, pisci tekstova, prevoditelji, lektori, karikaturisti, fotografi i drugi. No financijska su sredstva potrebna za grafi??ko uređivanje, tisak, prijevoz, poštarinu i sli??no. Nije propustila napomenuti da joj je, prije dolaska u Švicarsku, Libra dobro poslužila za upoznavanje s tom zemljom i s Hrvatima koji u njoj žive. Dugogodišnjoj glavnoj urednici Vesni Polić Foglar uru??ila je Zahvalnicu Veleposlanstva za doprinos promicanju hrvatskog jezika, kulture i hrvatsko-švicarske kulturne suradnje.

Vesna Polić Foglar toplo se zahvalila na Zahvalnici, ocijenivši ju dragocjenim priznanjem svima koji su svoj trud uložili u Libru. Potom je prikazala kratku povijest Libre – od prvog broja, koji je izašao u svibnju 2002. godine na 32 stranice i u nakladi od 1000 primjeraka, do 50. broja na 48 stranica i u 2000 primjeraka. Spomenula je sve ranije glavne urednice i sve ??lanove uredništva, grafi??ke urednike, tiskare u kojma se ??asopis tiskao, kao i firme i ustanove koje su financijski pomogle Librino izlaženje.

Sve??anost je zaokružila Irena von Reizner koja je izvela nekoliko klavirskih kompozicija Dore Peja??ević i svojih vlastitih.

Slika: Zvonimir Mitar