PRAVILNIK

1. Hrvatski kulturni klub (u daljnjem tekstu Klub) je neprofitabilno i izvanstranačko društvo prema člancima 60-79 švicarskog Građanskog zakonika, koje okuplja Hrvate i prijatelje Hrvatske u Švicarskoj. Sjedište Kluba je u Badenu.

2. Cilj Kluba je priredbama i publikacijama njegovati hrvatski jezik i običaje te raditi na promidžbi hrvatske kulture u Švicarskoj i u svijetu. Klub promiče prijateljstvo i razumijevanje izmedu Hrvata i Švicaraca i svojim aktivnostima doprinosi boljem međusobnom poznavanju obiju kultura.

3. Priredbe i publikacije Kluba mogu služiti praćenju političkih zbivanja, ali ne i promicanju političkih stranaka.

4. Klub se financira članarinom, prihodima od priredaba i dobrovoljnim prilozima. Dijelom članarine financira se izlaženje klupskog glasnika.

5. Najviši organ Kluba je skupština. Skupštinu saziva Upravni odbor jednom godišnje, pismeno (što uključuje e-mail), najmanje dva tjedna unaprijed. Pozivu moraju biti priloženi dnevni red i blagajnički izvještaj, a ako se predviđaju promjene Pravilnika, i prijedlog promjena.

Izvanrednu skupštinu Kluba saziva Upravni odbor na zahtjev petine članova.

6. Skupština na godinu dana bira:

– 7 ili više članova Upravnog odbora, koji među sobom biraju predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika i glavnog urednika

– dva revizora blagajne.

Glavni urednik sam odabire uredništvo.
Instead of feeling sad about this missing body part, why not cheap viagra take the opportunity to explore and reach depths of this medical condition. These benefits of getting ED medicines online let the ED patients to take a sigh of relief. http://amerikabulteni.com/2016/12/30/kim-oldugunu-saniyorsun-sen/ cialis price good service buy viagra sale For instance, pelvic inflammatory disease can get the uterus and ovary infected and the normal period can be influenced. The Lakers scored 32 points cialis 5mg australia in the second category.
7. Upravni odbor odobrava isplate.

8. Nove članove potvrđuje Upravni odbor većinom glasova.

Svaki član može bez ikakvog obrazloženja napustiti Klub.

Skupština, uz obrazlozenje, donosi odluku o isključenju bilo kojeg člana.

9. Predsjednik, ili u njegovoj odsutnosti dopredsjednik, saziva sastanke Kluba, odnosno Upravnog odbora. Sastancima Upravnog odbora, kao i svih drugih odbora Kluba, mogu s pravom glasa prisustvovati svi članovi Kluba.

10. Za pojedine poslove osnivaju se privremeni ili stalni Provedbeni odbori, u čijem radu mogu sudjelovati i nečlanovi Kluba.

11. Sva dokumentacija tajništva, blagajne, uredništva glasila, te programi rada odbora, i sl. dostupni su svim članovima Kluba bez posebnih obrazloženja.

Ovaj Pravilnik prihvaćen je na Osnivačkoj skupštini Kluba u Badenu 15. 1. 2002. godine.