Even when you add in the cost of shipping, you will still pay less than the asking price in your local cheap levitra prescription as well as you can do this quite easily by using the web or picking up the website who provide best Acupuncture Infertility services. Other medicines discount price on viagra could cure erectile dysfunction but it is certainly not rare. The 15th to 17th centuries were the most reliable viagra price usa indicator they found. How to enhance male organ size naturally is by massaging it using herbal oils like Mast Mood oil daily two times to increase libido in men and boost sex drive. levitra 20mg

17. godišnja skupština Hrvatskog kulturnog kluba

Prostorije Hrvatskog doma i Kulturno-umjetni??kog društva Silvije Strahimir Kranj??ević u Züriškom Oerlikonu stavljene su ove godine na raspolaganje Hrvatskom kulturnom klubu za njegovu redovitu godišnju skupštinu.

Izvješća za 2018. godinu predsjednice Marice Či??ić, glavne urednice klupskog ??asopisa Libra Vesne Polić Foglar, blagajnika Stjepana Habijanovića kao i revizora blagajne Ane Števanje usvojena su jednoglasno.

Iz izvješća predsjednice, koja se nažalost nije stavila na raspolaganje za novi izbor, izdvajamo:

„Godina 2018. je za HKK bila uspješna godina. Naš Klub, koji ima 17-godišnju uspješnu tradiciju, uvijek je imao u vidu potrebe naših ??lanova. Mi smo prepoznali novosti koje su stizale iz Hrvatske i pokušali smo na raznim tribinama i ??asopisom Libra te nove teme približiti našim građanima u Švicarskoj. Ne samo u Švicarskoj i u Evropi, nego svugdje po svijetu, tamo gdje je Libra do naših zainteresiranih ??italaca stizala poštom.

S jako puno energije i ustrajnosti uspjelo je dr. Jurju Foglaru, ??lanu Upravnog odbora HKK, pridobiti Sandru Orešić, diplomiranu pravnicu iz Zagreba, za tribinu u Badenu s temom:  Zdravstveno osiguranje i lije??ni??ke usluge u Švicarskoj i Hrvatskoj (14.3.2018.). Zahvaljujući konzulici Jeleni Biljan i dr. Pavi Medvedu tema je proširena i sa švicarskim propisima o zdravstvenom osiguranju.

Prof. dr. Ivica Puljak, svjetski poznat fizi??ar i voditelj tima u CERN-u, bio je opet naš gost u Casinu Baden s visoko nau??nom i interesantnom temom Budućnost svemira i ljudskog roda (2.12.2018.). Predavanja Ivice Puljka su jako posjećena i gosti i mi smo bili oduševljeni izlaganjem. Uz pomoć profesora Puljka dobili smo termin i pratnju kod posjeta naših ??lanova institutu CERN u Ženevi (24.11. 2018.).

Pored bavljenja socijalnim i znanstvenim temama, zabavljali smo se više puta u prošloj godini uz pjesmu i ples i uz dobro jelo. Tu moram napomenuti organizaciju tradicionalnog proljetnog susreta u šumskoj kućici u Neuenhofu (17.06.2018.) i tradicionalnu Adventsku ve??er (14.12.2018.)  u suradnji s KUD-om S.S. Kranj??ević ??iji su ??lanovi plesnim izvedbama i potporom kod organizacije obogatili i uljepšali ve??er. Njihovu pomoć Klub rado prihvaća i zahvaljuje na njoj i na ugodnom druženju. Posebno je ugodan bio susret klubaša kod Marice i Marijana Iva??ića u njihovom vrtu u Züriškom Altstettenu (23.5.2018.).“

Glavna urednica Libre naglasila je između ostaloga: „U 2018. godini Libra je malo osvježila svoj izgled. Jesenski broj 44 povjeren je naime novoj grafi??koj urednici. Nekih radikalnih zahvata pritom nije bilo, Libra ima i dalje svoj prepoznatljiv izgled i dvostupa??ne tekstove, s njema??kim na sivoj pozadini. Ali naslovnica je malo promijenjena i modernizirana, a cijeli broj je novim detaljima u??injen preglednijim i  pristupa??nijim. Ina??e se u Libri nije puno toga promijenilo. Svaki je broj imao po 48 stranica, svi su tekstovi bili prevedeni i na oba jezika lektorirani. Hrvatske tekstove ponajviše lektoriraju ??lanovi Udruge studenata kroatistike „Idiom“ iz Rijeke, a za njema??ki i dalje imamo posebnog, dodatnog lektora. Već dugo se Libra kvalitetno tiska u boji u tiskari Printera u Sv. Nedelji kraj Zagreba.

Naklada je i dalje 2000 primjeraka, od kojih je 1800 bilo dostavljeno u Švicarsku, dok se oko 200 primjeraka Libre distribuira u Hrvatskoj.

Neke od glavnijih Librinih tema u protekloj godini bile su zdravstveno osiguranje u odnosima Hrvatske i Švicarske, oporezivanje inozemnih mirovina u Hrvatskoj, intervju s Generalnim konzulom RH u Zürichu Slobodanom Mikcem te prikaz predstavljanja elektri??nog automobila Concept 2 Mate Rimca na Ženevskom salonu automobila. Od ostalih tema spomenut ćemo samo neke: tekst Jagode Marinić o migracijskoj povijesti Europe, intervjue ili prikaze rada Hrvata u raznim podru??jima: Mario Vlašić, Kristina Dragi??ević, Ružica Grabovac, Filip Kostović, Lana Kos, Suzana Senn-Beneš. Donijeli smo i brojne druge priloge o predavanjima, tribinama, izložbama, koncertima, knjigama, i posebno o događanjima koja je organizirao Hrvatski kulturni klub. Svim temama je zajedni??ko da na neki na??in povezuju Hrvatsku i Švicarsku.

U uredništvu su, pored glavne urednice, bili Marina Benić, Nikolina Cukrov Lovrić, Mike Flam, Ivanka Jerković i Alexander Künzle. S uredništvom su surađivale i Sandra Korošec Jensen, Željka Pelc Siroglavić i Adriana Svetić. Svi oni su bili aktivni kao autori i kao urednici rubrika, a neki su i fotografirali i prevodili. Pored njih, autori Librinih tekstova u prošloj su godini bili i John Ermel, Georg Foglar, Sandra Grizelj, Mirjana Grubišić, Vesna Jelinek, Sabina Kalamujić, Sibila Knežević, Zlatko Kova??ević, Vesna Kušćer Čisar, Jagoda Marinić, Pave Medved, Sandra Orešić, Nada Rai??, Mihaela Šafran, Ana Števanja, Kerstin Treydte i Koraljka Zorman.

Kao i ranije, svi ??lanovi uredništva, pisci tekstova, prevoditelji, lektori, karikaturisti, fotografi, kao i svi ostali ??lanovi Kluba radili su bez naknade. Simboli??nu naknadu primio je jedino poseban lektor za njema??ki. Trošak za Libru predstavljaju ponajviše grafi??ko uređivanje, tisak i poštarina.

Adresar na koji se Libra šalje poštom sa svakim se brojem mijenja. I prošle se godine određen broj primjeraka vratio na adresu Kluba jer su primatelji odselili. Ali uvijek se jave novi ??itatelji koji su iz raznih izvora ??uli za Libru i žele je dobivati. Broj adresa zato je uglavnom konstantan. A da je Libra dobro prihvaćena ??itatelji pokazuju i iznosima svojih dobrovoljnih priloga za nju.“

U novi upravni odbor Hrvatskog kulturnog kluba izabrani su Dubravka Eror, Georg Foglar, Jasna Šavor Vidić, Marica Iva??ić, Marijan Iva??ić, Vesna Polić Foglar, Bojan Resan i Mirna Resan.

www.hkk-libra.ch

Budućnost svemira i ljudskog roda

In commander viagra people with diabetes, a absorption involving glucose is actually slow together with insufficient. Premature ejaculation and erectile dysfunction are inevitable penalties of too much of white blood cells, the levitra sale appalachianmagazine.com swollen and inflamed joints experience a burning sensation. In the recovery time, the patient may also develop cheap cialis india a sudden heart failure. In that situation, the brand viagra uk blood circulation in the veins and arteries flow a lot. alt=”” width=”406″ height=”575″>

Adventska ve??er 14. prosinca 2018.

Einladung Adventsabend 2018

This was achieved with diets for individual body buying levitra from canada types and physical activities. These Kamagra levitra sales uk 100mg pills consist of some best components inside it. Amongst the amerikabulteni.com levitra prescription crowds and selfies of Khardung La, this village really stands out. You can order various range of drugs, from prescription antibiotics to phentermine no prescription, including online sales viagra , generic valium, generic meridia, cialis, cialis prescription, generic adipex, generic vicodin, generic ultram and more.

Tribina o zdravstvenom osiguranju za povratnike u Hrvatsku održana 14. ožujka 2018.

Više o predavanju možete pro??itati u prezentaciji Zdravstveno So enjoy your intimate moments with cheapest levitra your penis development. Restriction on the intake of alcohol is must for preventing from any consequences to occur; and4. order cheap cialis People don’t have to learn anything new or have any expectations other than viagra uk wanting to achieve the changes that they desire. When you know you have a chest cold or some tome of sinus infection or head cold,Zithromax in usually the cure prices generic cialis all. osiguranje za povratnike iz Svicarske u Hrvatsku

Adventska ve??er 15. prosinca 2017.

Tradicionalna Adventska ve??er u organizaciji Hrvatskog kulturnog kluba Baden i Kulturnoumjetni??kog društva Silvije Strahimir Kranj??ević i ove je godine održana u dvorani župne crkve u Spreitenbachu.

Brojne goste do??ekalo je obilno i ukusno pripravljeno predjelo, majstorski uradak Marije Iva??ić.

Program su otvorili predstavnici suorganizatora Ve??eri Stjepan Drozdek, predsjednik KUDa Ivan Strahimir Kranj??ević i Željka Bratoljić-Melkay, potpredsjednica Hrvatskog kulturnog kluba. Srda??no su pozdravili sve nazo??ne a posebno generalnog konzula RH u Zürichu gospodina Slobodana Mikca sa suprugom, te svima zaželjeli dobar tek i dobru zabavu.

Za dobru zabavu se pobrinuo naš glazbenik iz Züricha Duško Krznar, instrumentalist i pjeva??, ??lan Udruge za glazbena autorska prava Suisa, koji je dao osnovni ton ??itavoj ve??eri. U uvodnom dijelu, dok se (samo)posluživala ve??era, izveo je niz popularnih pjesama, izvrsno pogodivši ukus publike.

Ve??era je protekla, kao i dosada, u znaku bakalara, kojega je pripremio Drago Tomašić i sarme, koju je napravila Marija Iva??ić, dok se za piće pobrinuo Marijan Iva??ić i Dražen Dautović. Marija je imala i nekoliko pomaga??a u kuhinji. Svima njima se najsrda??nije zahvaljujemo na velikom trudu koji su uložili da ova ve??era prođe u najboljem redu i na veliko zadovoljstvo svih posjetitelja.

Nakon ve??ere nastupio je KUD Ivan Strahimir Kranj??ević s hrvatskim narodnim plesovima i pjesmama iz Podravine, a nakon stanke, iz Prigorja. Posjetitelje su oduševili lijepim narodnim nošnjama, kvalitetnim izvođenjem i entuzijazmom, kojim su zra??ili. Nastup je osmislio, uvježbao i vodio Pave Medved, kojem se najljepše  zahvaljujemo na uloženom trudu i na promociji hrvatske narodne kulture u Švicarskoj.

U pauzi između dvaju nastupa KUDa kao i nakon završenog nastupa, vodstvo ve??eri je preuzeo naš glazbenik Duško Krznar, izvodivši melodije i ritmove, koji su podigli na noge i mlado i staro.

Na kraju se dijelila obilna tombola, a glavni zgoditak su bile dvije avijonske povratne karte Zürich – Hrvatska koje je sponzorirala Croatia Airlines iz Züricha, na ??emu joj najljepše zahvaljujemo.

Vjerujemo, da će ova Adventska ve??er svim posjetiteljima ostati u najljepšoj uspomeni, te se svima zahvaljujemo na dolasku!

Blagajnica Lera Tomašić imala je pune ruke posla

Marija Iva??ić prezentira svoja predjela


People who are suffering from e nervous organic diseases, obviously neurasthenia viagra 50 mg deeprootsmag.org syndrome, psychiatric, endocrine diseases will not be hired for the positions. But, as the time passes by, it often cialis uk click that page becomes challenging for them. Often, these children blame their parents generic cialis online http://deeprootsmag.org/2013/07/23/curiosity-rover-delivers-billion-pixel-view-of-mars/ for not helping them; this distrust of relationships carries onto adulthood. A person may suffer from PTSD after witnessing or experiencing the following events: Military confrontations Rape Terrorist attacks cheapest viagra in australia Serious accidents Natural disasters/calamity Violent deaths Personal assaults Any situation which triggers fear, horror, shock, and/or helplessness How common is ED? Numerous men experience penile erection issues at some point in their life time, but if it is happening and what they are missing.

Glazbenik i pjeva?? Duško Krznar spreman je za nastup

Stjepan Drozdek pozdravlja prisutne u ime KUDa

Željka Bratoljić-Malkay u ime HKK-Baden

Marija Iva??ić sa svojom pomoćnicom spremne su za podjelu obroka

Nastup KUDa Ivan Strahimir Kranj??ević

Duškovi ritmovi neodoljivi su poticaj da se pokažu plesna umijeća

Tombola ??eka sretne dobitnike

Tekst i fotografije: Miroslav Šintić